Sättning av potatis

Idag hamnar potatisen i jorden och skall förhoppningsvis trivas.